Game Hay
Cuồng Long Quan Vũ
Art Of War 2: Global Confederation
Thánh Long Kỵ Sĩ
Bí Mật Khái Huyền Thư 1
Linh Hồn Kỵ Sĩ – Vong Linh Quân Đoàn
Heroes Lore Zero
Tankzors Pro
Loạn Tam Quốc
Dracula – Tử Chiến Ma Cà Rồng
Xích Long
Vua Cướp Biển 2 – Tứ Đại Hải Vương
Liên Minh Anh Hùng
Kiếm Thuật Truyện
The Guardian Blade – Mieshi Shadow
Apocalypse 2 – Định Mệnh
«234»